Sprzedałem samochód, co z ubezpieczeniem OC i AC?

Sprzedałem samochód, co z ubezpieczeniem OC i AC?

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

1 ocen, średnia: 5,00 z 5

Jakie obowiązki ubezpieczeniowe ciążą na sprzedającym samochód? Jakie terminy go obowiązują? Czy zarówno OC jak i AC podlegają tym samym regułom? Kiedy możesz liczyć na zwrot części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony? Przeczytaj, co koniecznie musisz zrobić, żeby czegoś nie zaniedbać i nie popaść w tarapaty.

OC i AC to dwa różne ubezpieczenia i obejmują inny zakres.

Obowiązek ubezpieczenia OC nakłada na każdego z nas ustawa i nie ma sposobu, by OC nie płacić. Niestety, wielu kierowców go nie dopełnia. Szacuje się, że po polskich drogach jeździ bez mała 100 tys. pojazdów bez ważnego OC. Ich właściciele narażają się przede wszystkim na słoną grzywnę, którą może nałożyć policja w czasie kontroli drogowej lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, monitorujący online ciągłość polis w Polsce. Kiedy nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek, będzie musiał ponieść wszelkie koszty z nim związane, a to są niebagatelne kwoty, bo w ich zakres wchodzi także dożywotnie wypłacanie renty dla ofiar wypadku.

AC to ubezpieczenie dobrowolne i nieobowiązkowe, przydaje się, gdy nasz samochód padnie łupem złodziei lub zostanie uszkodzony na parkingu przez nieznanego sprawcę, pokryje także koszty związane z naprawą naszego wozu, jeśli to my spowodowaliśmy wypadek.

Sprzedałem samochód, co z polisą OC?

Obowiązkowo musimy w ciągu 14 dni powiadomić TU, w którym mieliśmy wykupioną polisę OC o fakcie sprzedaży samochodu. Powiadomienie musi mieć formę pisemną, należy podać dane nabywcy pojazdu spisane z umowy kupna-sprzedaży oraz numer polisy.

Potocznie mówi się, że OC idzie za samochodem, czyli automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Jeśli kupujący woli zawrzeć nową umowę OC, wówczas możemy liczyć na zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot jest naliczany od daty wypowiedzenia polisy, a nie daty sprzedaży pojazdu, więc warto się pospieszyć.

Sprzedałem samochód, co z polisą AC?

Polisa AC nie przechodzi automatycznie na nabywcę pojazdu i wygasa wraz z datą zbycia samochodu. Możemy oczywiście otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony, wystarczy powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Identycznie jest w przypadku pozostałych polis dobrowolnych, jak np. NNW czy Assistance.

Ubezpieczenia dodatkowe są dobrowolne, więc nie musimy ich mieć, choć mogą okazać się na wagę złota. AutoCasco przydaje się, gdy nasz samochód padnie łupem złodziei lub zostanie uszkodzony na parkingu przez nieznanego sprawcę, pokryje także koszty związane z naprawą naszego samochodu, jeśli to my spowodowaliśmy wypadek. NNW, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo przydatne dla kierowców i pasażerów, jeśli staną się ofiarami wypadku.

Ta polisa pozwoli m.in. pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji. Assistance pozwoli nam zaoszczędzić dużo nerwów i pieniędzy, kiedy np. samochód zepsuje się daleko od domu. To wszystko kosztuje, ale warto rozważyć zakup pakietu, obejmującego różne ewentualności.

Podsumowanie

  • Twoim obowiązkiem jest poinformowanie ubezpieczyciela, u którego miałeś wykupione ubezpieczenie OC, o zbyciu pojazdu. Masz na to 14 dni.
  • Ubezpieczenie OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela auta.
  • Jeśli nabywca twojego samochodu zawrze nową umowę OC, otrzymasz zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas ochrony.
  • Ubezpieczenia dobrowolne (np. AC, NNW czy Assistance) nie przechodzą na nowego właściciela i wygasają w dniu sprzedaży samochodu.
  • Jeśli chcesz otrzymać zwrot części składki AC za niewykorzystany okres ochrony, zgłoś fakt zbycia pojazdu ubezpieczycielowi, u którego miałeś wykupione dodatkowe ubezpieczenia.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu
Leasing może być świetną alternatywą dla kredytu samochodowego. Sfinansowanie zakupu auta leasingiem jest coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Z zapisów każdej umowy leasingowej wynika...