MTU24 OC/AC

MTU24 OC/AC

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

4 ocen, średnia: 4,25 z 5

Marka MTU24 czyli Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe należy do jednego z największych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych – Grupy Ergo Hestia. MTU24 oferuje swoje ubezpieczenia komunikacyjne na polskim rynku już od 2002 roku, a oferta towarzystwa jest skierowana przede wszystkim do klientów, którzy cenią proste reguły i przystępną cenę.

MTU24 – zakres ubezpieczeń

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24 w swojej ofercie skupia się przede wszystkim na sprzedaży:

 • ubezpieczeń komunikacyjnych
 • ubezpieczeń mienia.

MTU24 oferta dla kierowców

MTU24 specjalizuje się przede wszystkim w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli oczywiście OC i AC. Ubezpieczenia te mogą być poszerzane o dodatkowe korzyści dla kierowców. A największym atutem tej oferty są atrakcyjne ceny.

MTU24 – ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest dla każdego kierowcy ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, a sama polisa skupia się na zabezpieczeniu sprawcy zdarzenia drogowego przed skutkami wypłaty wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym. Dzięki atrakcyjnej cenie OC MTU24 jest jednym z najbardziej popularnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Korzyści z zakupu OC w MTU24

MTU24 stara się zyskać klientów, stawiając na atrakcyjną cenę polisy. Wysokość składki zależy od tego, czy kierowca jeździł bezszkodowo. Z tym wiąże się ilość posiadanych zniżek lub zwyżek. Znaczenie mają także wiek kierowcy i rodzaj ubezpieczanego auta.

MTU24 ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco w MTU24, jak w każdej firmie, jest dobrowolne. Dzięki tej polisie po kolizji, uszkodzeniu samochodu czy kradzieży, można liczyć na zwrot kosztów i wsparcie w załatwianiu formalności. Ubezpieczyciel zaleca zakup AC posiadaczom aut nie starszych niż 15 lat, z wyjątkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w MTU24 na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia. MTU24 posiada w ofercie AC ubezpieczenie przeznaczone dla osób fizycznych posiadających samochody osobowe albo samochody ciężarowe o ładowności do 2,5t i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t nie starsze niż 15 lat.

Korzyści z zakupu AC w MTU24

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Autocasco podlega w MTU24 podlega samochód wraz z jego wyposażeniem podstawowym. Ubezpieczenie to chroni klienta na terenie Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę zawiera się na okres roku i obejmuje ono szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego na zewnątrz pojazdu
 • kradzieży.

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:   

 • AC MINI – mini casco, czyli ochrona pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim szkody całkowitej. Oferta AC MTU24 jest bardzo elastyczna i została dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta;
 • AC MAXI – pełna ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej czyli w przypadku kradzieży pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.

Dzięki Autocasco w MTU24 klient może korzystać z ochrony w kraju i za granicą, samodzielnie kształtować zakres ubezpieczenia oraz wybrać system ustalania rozmiaru szkody – w wariancie kosztorysowym lub warsztatowym.

MTU24 – ubezpieczenie assistance

Warto także zadbać o ochronę na wypadek sytuacji, gdy w trakcie podróży przydarzy się awaria lub wypadek. Ubezpieczenie Assistance MTU24 oferuje ochronę osobom fizycznym, które są właścicielami pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2,5t i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. W ramach tej oferty kierowcy mogą liczyć na pomoc:

 • w sytuacji zderzenia pojazdów
 • uszkodzeń pojazdu
 • zniszczeń powstałych w wyniku żywiołów
 • awarii samochodu
 • kradzieży.

 Ubezpieczenie Assistance MTU24 to jednolita oferta, która obejmuje:

 • telefoniczną pomoc informacyjną
 • naprawę pojazdu na miejscu
 • holowanie do 200 km
 • wymianę żarówki
 • dowóz paliwa
 • pojazd zastępczy w przypadku szkody.

MTU24 a polisa NNW

Zakresem tego ubezpieczenia MTU24 obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania z pojazdu a także podczas postoju. Ubezpieczenie NNW w MTU24 obejmuje również wypadki podczas obsługi samochodu, np. w trakcie tankowania, załadowywania i wyładowywania samochodu, mycia i czyszczenia, otwierania i zamykania drzwi lub bramy garażu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje właściciela pojazdu oraz jego kierowcę i pasażerów. Korzyści płynące z tego ubezpieczenia to między innymi:

 • wysoka suma ubezpieczenia – 10 tys. zł na każdą osobę, która umożliwia uzyskanie odpowiedniego świadczenia
 • szeroki zakres terytorialny w granicach Europy oraz Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela, Iranu
 • kompleksowa ochrona przez 24 godziny na dobę.

MTU24 – ubezpieczenie szyb

Jedną z dodatkowych opcji proponowanych przez towarzystwo MTU24 jest ubezpieczenie szyb samochodowych, które pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawą albo wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby samochodowej. Polisę tę można dokupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC. Chroni ona wszystkie szyby pojazdu, ale obejmuje jedynie szkody powstałe na terenie naszego kraju. Ubezpieczenie to wyróżnia:

 • wysoka suma ubezpieczenia – 5.000 zł
 • pokrycie kosztów parkingu strzeżonego
 • w przypadku wystąpienia szkody szybowej ochrona zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

MTU24 kalkulator ubezpieczeń OC

Na stronie www.MTU24.pl dostępny jest kalkulator, który zainteresowanym klientom pozwala na obliczenie oferowanej składki. Składa się on z 5 pytań dotyczących pojazdu, po czym należy uzupełnić dane osobowe oraz informacje historii ubezpieczenia. Aby skalkulować sumę ubezpieczenia, obowiązkowe jest wpisanie kodu pocztowego i numeru telefonu.

MTU24 zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Likwidacja szkód dla każdego klienta MTU24, który miał wypadek drogowy lub doznał szkody majątkowej odbywa się po zgłoszeniu szkody na jeden ze sposobów:

MTU24 wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Rezygnacja z OC możliwa jest w trzech sytuacjach, co wynika z ustawy, czyli najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ochrony, w przypadku umowy poprzedniego właściciela samochodu oraz w przypadku automatycznie przedłużonego, tzw. podwójnego ubezpieczenia OC. Aby  zgłosić wypowiedzenie umowy, należy:

 • wypełnić odpowiedni wniosek, własnoręcznie go podpisać i wysłać na adres korespondencyjny MTU24 w wersji papierowej
 • wypełnić formularz on-line na stronie towarzystwa w zakładce Zgłoszenie rozwiązania polisy.

Dane kontaktowe

telefon: 801 333 222 (sprzedaż polis przez telefon, poniedziałek – piątek w godz. 8.00-20.00)

58 555 65 00 (zgłaszanie szkód i obsługa telefoniczna)

adres:   

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1

81-731 Sopot