Gothaer

Gothaer

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

3 ocen, średnia: 5,00 z 5

Od 20 lat Gothaer TU S.A., czyli dawne PTU S.A jest obecne na polskim rynku ubezpieczeń.
Grupa Gothaer należy do największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Historia tego towarzystwa sięga 1820 roku, kiedy to w miasteczku Gotha, od którego zresztą bierze nazwę, zostało założone przez Ernsta Wilhelma Arnoldiego.

Zakres ubezpieczeń oferowanych przez Gothaer obejmuje:

 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia osobowe
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia rolne
 • ubezpieczenia dla firm

TU Gothaer dla kierowców

Towarzystwo do kierowców kieruje bogatą ofertę ubezpieczeń OC i AC, a ponadto poszerza ją o bardzo przydatne opcje w razie wypadku czy awarii samochodu, aby zaspokoić potrzeby wymagających klientów.

Ubezpieczenie OC w TU Gothaer

Ubezpieczenie OC pojazdu polega na przejęciu przez towarzystwo ubezpieczeniowe finansowej odpowiedzialności za szkodę komunikacyjną wyrządzoną osobom trzecim. Oznacza to pokrycie kosztów naprawy samochodu, czy zwrot wydatków na leczenie i rehabilitację. Jednak te warunki Gothaer poszerza o szereg atrakcyjnych opcji.

Zalety zakupu OC w TU Gothaer

Ubezpieczyciel oferuje kierowcom między innymi:

 • zniżki nawet do 80%
 • pojazd zastępczy w cenie
 • ubezpieczenie bagażu tylko 3 zł rocznie
 • dodatek w formie ubezpieczenia Auto Assistance Podstawowy (w jego skład wchodzi m. in. uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, wynajęcie pojazdu zastępczego, pomoc informacyjna również poza granicami kraju)
 • do umowy OCmożna dokupić szereg dodatkowych opcji: ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon – 7 zł rocznie oraz ubezpieczenie bagażu – 3 zł rocznie.

Warto sprawdzić także opcję ochrony zniżek, ponieważ gwarantuje ona w przypadku wystąpienia jednej szkody w rocznym okresie ubezpieczenie utrzymanie zniżek za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenie AC w Gothaer

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco gwarantuje właścicielom pojazdu mechanicznego zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu na terenie Polski zabezpieczenie go w pełnym zakresie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Zalety zakupu AC w Gothaer

Do zakupu AC również dodawany jest pakiet Auto Assistance Podstawowy. Ochrona ta obowiązuje na terenie całej Europy.

Poza tym AC w Gothaer wyróżnia między innymi:

 • formuła all risk, która daje najszerszą możliwą ochronę ubezpieczonego pojazdu od skutków będących następstwem np.: zderzenia z innym pojazdem, działania sił przyrody, pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu czy jego wyposażenia;
 • brak wymagań dodatkowych zabezpieczeń przeciw kradzieży przy sumie ubezpieczenia do 100 tys. zł;
 • refundacja w cenie AC dodatkowo poniesionych kosztów holowania pojazdu, parkingu strzeżonego oraz dodatkowych badań technicznych;
 • możliwość skorzystania ze zniżek, m.in. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, wiek posiadacza pojazdu, kontynuację umowy, kolejny pojazd ubezpieczony w Gothaer czy kompleksowe ubezpieczenie pojazdu;
 • pokrycie kosztów wymiany zamków czy innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika bez względu na przyczynę ich utraty;
 • opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

Ubezpieczenie Assistance w Gothaer

Ubezpieczenie Assistance to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które ma na celu zapewnić klientowi określoną pomoc w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, co w razie podróży samochodem oznacza pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży.

W towarzystwie Gothaer ubezpieczenie Assistance ma cztery wersje. Pierwsza z nich to Auto Assistance Podstawowy. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, że zawiera się w cenie OC lub AC.

Druga opcja to Auto Assistance Plus, czyli ubezpieczenie poszerzone o wiele korzystnych i przydatnych dla każdego kierowcy opcji. Właściciel pojazdu może wybrać jeden z wariantów Standard lub LUX, które różnią się zakresem terytorialnym (Polska lub Polska i Europa), wielkością limitów na poszczególne usługi oraz ilością dostępnych świadczeń.

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy gwarantuje organizację samochodu zastępczego.

Natomiast Auto Assistance Opony za zaledwie 7 zł rocznie zapewnia pomoc informacyjną, holowanie, organizację wymiany koła i pokrycie kosztów usługi.

Ubezpieczenie Assistance w Gothaer obejmuje zatem:

 • pomoc techniczną – uruchomienie samochodu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu;
 • pomoc w podróży – organizację i pokrycie kosztów przejazdu do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży, wynajmu pojazdu zastępczego, w razie potrzeby pomoc tłumacza;
 • pomoc finansową i prawną – pożyczkę na pokrycie kosztów naprawy czy pomoc prawnika;
 • pomoc informacyjną – informowanie o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, hotelach, schroniskach dla zwierząt:
 • pomoc informacyjną na terytorium RP w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • pomoc medyczną w RP – transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa;
 • pomoc medyczną za granicą – pobyt w szpitalu, przewóz medyczny;
 • pomoc dla zwierząt – przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy lub wybranego miejsca, leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.

NNW w Gothaer

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewnia przez cały rok ochronę na wypadek zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowców i pasażerów na utratę życia lub zdrowia i obejmuje zdarzenia na terenie Polski i Europy.

Co bardzo ważne, osoby objęte ubezpieczeniem Gothaer NNW są chronione nie tylko w czasie jazdy i związanego z nim wypadku, ale także w sytuacji:

 • wsiadania i wysiadania z samochodu
 • postoju

Wysokość odszkodowania z NNW jest zależna od skutków wypadku:

 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku
 • śmierci osoby ubezpieczonej to 100% sumy ubezpieczenia.

Gothaer zapewnia także zwrot kosztów (do 10% sumy ubezpieczenia) w przypadku udokumentowania leczenia, korzystania ze środków pomocniczych czy pogrzebu.

Zakres ochrony w Gothaer w zależności od potrzeb można rozszerzyć na NNW kierowcy i współmałżonka w życiu prywatnym (dla zdarzeń w Polsce, tylko dla osób fizycznych zgłoszonych jako użytkownicy samochodu osobowego i ich współmałżonków) oraz NNW na wypadek śmierci kierowcy ze zwiększoną dwu-, trzy- lub czterokrotnie sumą ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody w Gothaer

Szkodę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym można zgłosić:

 • online – wypełniając internetowy formularz dostępny na stronie internetowej w podstronie poradnik https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 469 69 69
 • listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres pocztowy.

Wypowiedzenie OC Gothaer

W przypadku rezygnacji z OC w Gothaer należy pamiętać, aby:

 • całoroczną umowę OC wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ochrony;
 • polisę OC poprzedniego właściciela samochodu wypowiedzieć do końca obowiązywania polisy;
 • wypowiedzieć OC przedłużone automatycznie (tzw. podwójne ubezpieczenie) – można tego dokonać w dowolnym momencie trwania umowy.

Towarzystwo Gothaer udostępnia klientom na swojej stronie (na podstronie poradnik, w zakładce formularze i druki) wzór dokumentu wypowiedzenia.

Pismo wydrukowane, wypełnione i podpisane można wysłać:

 • listem poleconym na adres: Centrala Gothaer, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
 • e-mailem: kontakt@gothaer.pl

lub dostarczyć osobiście do przedstawiciela towarzystwa.

Dane kontaktowe Gothaer

Telefon: 22 469 69 69 (infolinia czynna w godz. 8.00 – 18.00)

Adres:

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

e-mail: kontakt@gothaer.pl