Gothaer OC/AC

Gothaer OC/AC

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

3 ocen, średnia: 5,00 z 5

Od 20 lat Gothaer TU S.A., czyli dawne PTU S.A jest obecne na polskim rynku ubezpieczeń.
Grupa Gothaer należy do największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Historia tego towarzystwa sięga 1820 roku, kiedy to w miasteczku Gotha, od którego zresztą bierze nazwę, zostało założone przez Ernsta Wilhelma Arnoldiego.

Gothaer zakres ubezpieczeń w ofercie:

 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia osobowe
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenia rolne
 • ubezpieczenia dla firm

TU Gothaer dla kierowców

Towarzystwo do kierowców kieruje bogatą ofertę ubezpieczeń OC i AC, a ponadto poszerza ją o bardzo przydatne opcje w razie wypadku czy awarii samochodu, aby zaspokoić potrzeby wymagających klientów.

Gothaer ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC pojazdu polega na przejęciu przez towarzystwo ubezpieczeniowe finansowej odpowiedzialności za szkodę komunikacyjną wyrządzoną osobom trzecim. Oznacza to pokrycie kosztów naprawy samochodu, czy zwrot wydatków na leczenie i rehabilitację. Jednak te warunki Gothaer poszerza o szereg atrakcyjnych opcji.

TU Gothaer zalety zakupu OC

Ubezpieczyciel oferuje kierowcom między innymi:

 • zniżki nawet do 80%
 • pojazd zastępczy w cenie
 • ubezpieczenie bagażu tylko 3 zł rocznie
 • dodatek w formie ubezpieczenia Auto Assistance Podstawowy (w jego skład wchodzi m. in. uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, wynajęcie pojazdu zastępczego, pomoc informacyjna również poza granicami kraju)
 • do umowy OCmożna dokupić szereg dodatkowych opcji: ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon – 7 zł rocznie oraz ubezpieczenie bagażu – 3 zł rocznie.

Warto sprawdzić także opcję ochrony zniżek, ponieważ gwarantuje ona w przypadku wystąpienia jednej szkody w rocznym okresie ubezpieczenie utrzymanie zniżek za bezszkodową jazdę.

TU Gothaer ubezpieczenie AC

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco gwarantuje właścicielom pojazdu mechanicznego zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu na terenie Polski zabezpieczenie go w pełnym zakresie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Zalety zakupu AC w Gothaer

Do zakupu AC również dodawany jest pakiet Auto Assistance Podstawowy. Ochrona ta obowiązuje na terenie całej Europy.

Poza tym AC w Gothaer wyróżnia między innymi:

 • formuła all risk, która daje najszerszą możliwą ochronę ubezpieczonego pojazdu od skutków będących następstwem np.: zderzenia z innym pojazdem, działania sił przyrody, pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu czy jego wyposażenia;
 • brak wymagań dodatkowych zabezpieczeń przeciw kradzieży przy sumie ubezpieczenia do 100 tys. zł;
 • refundacja w cenie AC dodatkowo poniesionych kosztów holowania pojazdu, parkingu strzeżonego oraz dodatkowych badań technicznych;
 • możliwość skorzystania ze zniżek, m.in. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, wiek posiadacza pojazdu, kontynuację umowy, kolejny pojazd ubezpieczony w Gothaer czy kompleksowe ubezpieczenie pojazdu;
 • pokrycie kosztów wymiany zamków czy innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika bez względu na przyczynę ich utraty;
 • opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

Gothaer ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które ma na celu zapewnić klientowi określoną pomoc w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, co w razie podróży samochodem oznacza pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży.

W towarzystwie Gothaer ubezpieczenie Assistance ma cztery wersje. Pierwsza z nich to Auto Assistance Podstawowy. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, że zawiera się w cenie OC lub AC.

Druga opcja to Auto Assistance Plus, czyli ubezpieczenie poszerzone o wiele korzystnych i przydatnych dla każdego kierowcy opcji. Właściciel pojazdu może wybrać jeden z wariantów Standard lub LUX, które różnią się zakresem terytorialnym (Polska lub Polska i Europa), wielkością limitów na poszczególne usługi oraz ilością dostępnych świadczeń.

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy gwarantuje organizację samochodu zastępczego.

Natomiast Auto Assistance Opony za zaledwie 7 zł rocznie zapewnia pomoc informacyjną, holowanie, organizację wymiany koła i pokrycie kosztów usługi.

Ubezpieczenie Assistance w Gothaer obejmuje zatem:

 • pomoc techniczną – uruchomienie samochodu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu;
 • pomoc w podróży – organizację i pokrycie kosztów przejazdu do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży, wynajmu pojazdu zastępczego, w razie potrzeby pomoc tłumacza;
 • pomoc finansową i prawną – pożyczkę na pokrycie kosztów naprawy czy pomoc prawnika;
 • pomoc informacyjną – informowanie o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, hotelach, schroniskach dla zwierząt:
 • pomoc informacyjną na terytorium RP w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • pomoc medyczną w RP – transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa;
 • pomoc medyczną za granicą – pobyt w szpitalu, przewóz medyczny;
 • pomoc dla zwierząt – przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy lub wybranego miejsca, leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.

TU Gothaer polisa NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewnia przez cały rok ochronę na wypadek zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowców i pasażerów na utratę życia lub zdrowia i obejmuje zdarzenia na terenie Polski i Europy.

Co bardzo ważne, osoby objęte ubezpieczeniem Gothaer NNW są chronione nie tylko w czasie jazdy i związanego z nim wypadku, ale także w sytuacji:

 • wsiadania i wysiadania z samochodu
 • postoju

Wysokość odszkodowania z NNW jest zależna od skutków wypadku:

 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku
 • śmierci osoby ubezpieczonej to 100% sumy ubezpieczenia.

Gothaer zapewnia także zwrot kosztów (do 10% sumy ubezpieczenia) w przypadku udokumentowania leczenia, korzystania ze środków pomocniczych czy pogrzebu.

Zakres ochrony w Gothaer w zależności od potrzeb można rozszerzyć na NNW kierowcy i współmałżonka w życiu prywatnym (dla zdarzeń w Polsce, tylko dla osób fizycznych zgłoszonych jako użytkownicy samochodu osobowego i ich współmałżonków) oraz NNW na wypadek śmierci kierowcy ze zwiększoną dwu-, trzy- lub czterokrotnie sumą ubezpieczenia.

Gothaer zgłoszenie szkody

Szkodę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym można zgłosić:

 • online – wypełniając internetowy formularz dostępny na stronie internetowej w podstronie poradnik https://www.gothaer.pl/pl-zgloszenie-szkody
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 469 69 69
 • listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres pocztowy.

TU Gothaer wypowiedzenie umowy OC

W przypadku rezygnacji z OC w Gothaer należy pamiętać, aby:

 • całoroczną umowę OC wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ochrony;
 • polisę OC poprzedniego właściciela samochodu wypowiedzieć do końca obowiązywania polisy;
 • wypowiedzieć OC przedłużone automatycznie (tzw. podwójne ubezpieczenie) – można tego dokonać w dowolnym momencie trwania umowy.

Towarzystwo Gothaer udostępnia klientom na swojej stronie (na podstronie poradnik, w zakładce formularze i druki) wzór dokumentu wypowiedzenia.

Pismo wydrukowane, wypełnione i podpisane można wysłać:

 • listem poleconym na adres: Centrala Gothaer, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
 • e-mailem: kontakt@gothaer.pl

lub dostarczyć osobiście do przedstawiciela towarzystwa.

Dane kontaktowe Gothaer

Telefon: 22 469 69 69 (infolinia czynna w godz. 8.00 – 18.00)

Adres:

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

e-mail: kontakt@gothaer.pl