PZU OC/AC

PZU OC/AC

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

4 ocen, średnia: 4,50 z 5

PZU czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń jest najbardziej znaną marką na rynku ubezpieczeń w Polsce. Jego historia sięga początku XIX wieku, choć działalność firmy rozpoczęła się dopiero w 1921 roku, a sam ubezpieczyciel kilkukrotnie zmieniał nazwę. Przez wiele lat PZU był monopolistą, jednak po pojawianiu się konkurencji, towarzystwo zmieniło strategię na otwartą i atrakcyjną dla klienta.

PZU zakres ubezpieczeń:

PZU gwarantuje klientom ubezpieczenia z zakresu:

 • ubezpieczeń majątkowych
 • ubezpieczeń komunikacyjnych
 • ubezpieczeń na życie i zdrowie
 • ubezpieczeń podróży
 • ubezpieczeń emerytalnych
 • ubezpieczeń dla firm
 • ubezpieczeń inwestycyjnych

PZU oferta dla kierowców

PZU gwarantuje każdemu kierowcy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto. Ubezpieczyciel stwarza możliwość dopasowania jego zakresu do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń klienta.

PZU ubezpieczenie OC

Każdy kierowca zgodnie z ustawą zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli spowoduje on wypadek lub kolizję, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie ofiarom tego zdarzenia.

Korzyści zakupu OC w TU PZU

PZU oferuje swoim klientom szereg korzyści, jeśli zdecydują się na zakup OC w tym właśnie towarzystwie ubezpieczeniowym. Należą do nich:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie oraz inne usługi gwarantowane w Assistance Komfort, które jest dostępne bezpłatnie razem z OC
 • bezproblemowa likwidacja szkody samochodowej, którą wyrządziła inna osoba, także dostępna z OC
 • możliwość rozłożenia składki na raty
 • na wniosek klienta otrzymanie bezpłatnie Zielonej Karty
 • nawet 60% zniżki dla jeżdżących bezpiecznie kierowców
 • zniżka na  ubezpieczenie szyb (organizacja i opłata naprawy lub wymiany szyb)
 • zniżka na kompleksowe usługi Assistance w wariancie Super
 • respektowanie ubezpieczenia OC we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz  dodatkowo w Andorze, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Serbii
 • opcja ochrony zniżek wypracowanych już po roku bezszkodowej jazdy
 • stała zniżka pomimo wypłaty odszkodowania.

PZU ubezpieczenie AC

Właściciel samochodu jest narażony na wiele niebezpieczeństw. Jego pojazd może ucierpieć  na skutek wypadku, stłuczki, kradzieży czy zniszczenia karoserii. W razie tego typu problemów kierowcom pomaga ubezpieczenie Autocasco bez względu na to, czy wypadek zdarzył się w Polsce czy za granicą. PZU wypłaca odszkodowanie za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu bez względu na winę kierowcy czy innej osoby (wandalizm, kradzież) czy np. na skutek któregoś z żywiołów.

Korzyści z zakupu AC w TU PZU

Decydując się na zakup AC w PZU, klient może liczyć na szereg korzyści. Należą do nich np.:

 • bezpłatny pakiet podstawowych usług Assistance (np. holowanie i samochód zastępczy)
 • nawet 60% zniżki za jazdę bez wypadków i zniżki za kontynuację ubezpieczenia
 • elastyczne AC dostosowane do potrzeb klienta
 • zniżki na inne ubezpieczenia: OC, Assistance, PZU Auto Szyba
 • zniżki dla nowych klientów
 • gwarancja tej samej wartości pojazdu przez cały rok – opcja przeznaczona dla właścicieli nowych aut, która zapewnia odszkodowanie równe wartości auta z dnia zawarcia umowy,  niezależnie od spadku jego wartości rynkowej
 • opcja Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia, która ochroni sumę ubezpieczenia, więc nawet po kilku wypłatach odszkodowania suma ubezpieczenia zostanie taka sama, jak na początku umowy
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony bagaż
 • ochrona zniżek wypracowanych już po roku bezszkodowej jazdy
 • zachowanie dotychczasowej lub otrzymanie kolejnej zniżki pomimo wypłaty odszkodowania.

Jeśli klient nie potrzebuje pełnego AC, może się zdecydować na AC Mini oferowane przez PZU, które ma jednak mniejszy zakres ubezpieczenia niż pełne AC. W jego ramach należy się odszkodowanie za szkody, które powstaną niezależnie od kierowcy np. gdy:

 • zwierzę wpadnie pod samochód,
 • ktoś ukradnie lub zdemoluje samochód lub jego wyposażenie,
 • pojazd uszkodzą burza, woda, grad lub działanie innego żywiołu.

PZU ubezpieczenie Assistance

Jeśli kierowcy przydarzy się w trakcie podróży awaria lub wypadek, wtedy ubezpieczenie Assistance zapewnia klientowi określoną pomoc w razie takich nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Assistance w PZU dostępne jest w dwóch wariantach:

 • wariant Komfort zapewnia ubezpieczonemu holowanie, pojazd zastępczy oraz inne podstawowe usługi Assistance. Wariant ten dostępny jest w pakiecie razem z OC lub AC;
 • wariant rozszerzony Super gwarantuje dodatkowe usługi Assistance, np. transport medyczny, dowóz paliwa, opiekę nad dziećmi.

Klient może także skorzystać także z rozszerzonego pakietu Assistance, dzięki któremu ubezpieczyciel gwarantuje pomoc, jeśli np.:

 • samochód się zepsuje lub zostanie skradziony
 • zatrzaśnięte zostaną kluczyki w samochodzie
 • zabraknie paliwa
 • akumulator się rozładuje
 • kierowca złapie gumę
 • przepali się żarówka.

PZU może się także szczycić największą siecią Assistance (pomoc drogowa, wypożyczalnie samochodów itd.), największą hybrydową flotą w Polsce (300 samochodów zastępczych Toyota Auris) oraz gwarantuje pomoc nawet w trudno dostępnych miejscach, w czym pomaga 48 specjalistycznych pojazdów.

PZU ubezpieczenie NNW

Przedmiotem tego rodzaju ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków,  powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia NNW Max obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu Assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie dotyczy osób, które na co dzień korzystają z różnych środków transportu, ale także wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy albo podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania samochodu, zatrzymywania lub postoju, naprawy na miejscu zdarzenia, otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, tankowania paliwa.

Ponadto istnieje możliwość wykupienia polisy NNW Bezpieczny Kursant, która oferuje ochronę kandydatom na kierowców na czas szkolenia i kursu prawa jazdy. Natomiast jeśli NNW zostanie zakupione w pakiecie z OC i AC, ubezpieczyciel proponuje wtedy bardziej korzystną cenę.

PZU oferta ubezpieczenia 2w1

Warto także przyjrzeć się dokładniej propozycjom PZU, które łączą w sobie kilka korzyści. Należą do nich m. in.:

Oszczędzanie i ochrona życia

Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem. Kwota wypłacana na koniec umowy może powiększyć przyszłą emeryturę, można ją również przeznaczyć na inny, dowolnie wybrany cel. Ubezpieczenie chroni także i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku nieszczęścia.

Ochrona i kapitał dla dziecka

Jest to propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za niewielką cenę. Ubezpieczenie daje pewność osobie, której dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, że zapewni bezpieczeństwo finansowe najbliższym, nawet, gdyby jej zabrakło.

PZU kalkulator OC

Na stronie internetowej www.pzu.pl dostępny jest kalkulator OC, dzięki któremu zainteresowana osoba może obliczyć wysokość składki. Należy w tym celu podać wszystkie dane dotyczące ubezpieczanego pojazdu oraz osoby, która go ubezpiecza. Formularz wymaga podania szczegółowych danych (łącznie z numerem rejestracyjnym, numerem VIN pojazdu czy numerem PESEL właściciela), dokładne wypełnienie go jest wymagane do obliczenia ceny polisy.

PZU zgłoszenie szkody

W sytuacji powstania szkody należy jak najszybciej zgłosić ją do ubezpieczyciela, wybierając jedną z dostępnych opcji:

 • w przypadku ubezpieczenia na życie za pośrednictwem osoby, która zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi firmie
 • za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia
 • korzystając z opcji Czat Video dostępnej na stronie internetowej
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55
 • osobiście w wybranym oddziale PZU
 • na piśmie (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

PZU wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Rezygnacja z OC, jak wynika z ustawy, możliwa jest jak w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego w innych towarzystwach w sytuacji:

 • najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ochrony
 • w przypadku umowy poprzedniego właściciela samochodu
 • w przypadku automatycznie przedłużonego, tzw. podwójnego ubezpieczenia OC.

Wypowiedzenie umowy w PZU jest wyjątkowo proste, ponieważ ubezpieczyciel nie wymaga żadnego wzoru dokumentu. Wypowiedzenie można napisać samodzielnie lub z pomocą konsultanta PZU i musi ono zwierać potrzebne informacje (imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka i model samochodu, numer polisy, datę jej zakończenia oraz podstawę prawną do wypowiedzenia umowy).

Dane kontaktowe

Z konsultantami PZU można się kontaktować na różne sposoby np. zamówić rozmowę, wysłać smsa (agent oddzwania), zadzwonić, porozmawiać przez aplikację Messenger, na czacie lub wideoczacie, mailowo. Firma przygotowana jest także do obsługi klientów niesłyszących.

telefon:   801 102 102 lub 22 566 55 55  (infolinia czynna 24/7)

adres:  

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU S.A.)
ul. Postępu 18A
02-676 Warszawa

e-mail:   kontakt@pzu.pl