AXA Direct OC/AC

AXA Direct OC/AC

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)

AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. W Polsce AXA Direct jest obecna od 2006 roku. Działa na rynku ubezpieczeń, inwestycji i emerytur. Towarzystwo to otrzymało wiele nagród: w 2015 roku została uznana najszybciej rozwijającą się firmą ubezpieczeniową, w 2017 roku, dziewiąty raz z rzędu, została uznana najlepszą marką ubezpieczeniową świata pod względem rozpoznawalności i zaufania w rankingu Best Global Brands, w 2014 roku przyznano AXA Direct tytuł Best Green Brand, czyli najbardziej świadomej ekologicznie marki na świecie.

TU AXA zakres ubezpieczeń

 • życie i zdrowie,
 • dom i mieszkanie,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • ubezpieczenia komunikacyjne.

TU AXA DLA KIEROWCÓW oferuje OC, AC a także dodatkowe pakiety ubezpieczeń, bardzo przydatne w razie wypadku czy awarii samochodu na trasie.

TU AXA ubezpieczenie OC

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Warunki ubezpieczenia OC oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W zależności od kanału sprzedaży w cenie Pakietu OC AXA oferuje swoim klientom dodatkowo:

 • ubezpieczenie assistance, które obejmuje m.in.: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu ubezpieczonego, holowanie pojazdu poszkodowanego, pomoc informacyjną,
 • ubezpieczenie Zielonej Karty,
 • możliwość Bezpośredniej Likwidacji Szkód – klienci posiadający ubezpieczenie OC mogą zlikwidować szkodę za pośrednictwem TU i nie angażować się osobiście w cały proces odszkodowawczy.

TU AXA ubezpieczenie AC (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco (AC) to ubezpieczenie dobrowolne, zapewniające pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np. stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku pożaru lub działania sił natury) lub utraty pojazdu w wyniku kradzieży. Ochrona Autocasco działa standardowo w Polsce, a niektóre jego warianty także na terenie Europy.

AXA oferuje możliwość wyboru wariantów polegających na wypłacie odszkodowania bezpośrednio klientowi (tzw. kosztorys) albo możliwość likwidacji szkody bezgotówkowo lub na podstawie faktur z warsztatu.

AXA ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia szybką pomoc w wielu trudnych sytuacjach, które zdarzają się na drodze, jak awaria, wypadek, czy kradzież samochodu. Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach. Na pomoc można liczyć 24 godziny na dobę, na terenie Polski i poza jej granicami – wystarczy telefon do AXA.

AXA oferuje bardzo szeroki zakres usług Assistance, np.

 • udzielenie informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.
 • naprawę na miejscu lub holowanie samochodu,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • otworzenie samochodu po zatrzaśnięciu kluczyków,
 • uruchomienie po rozładowaniu akumulatora,
 • pomoc przy zmianie koła,
 • transport pasażerów i kierowcy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa bądź jego zamarznięcia,
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu,
 • usługę kierowcy zastępczego,
 • opiekę medyczną,
 • informacje o trasach przejazdu, utrudnieniach w ruchu itp.

Assistance w AXA jest dostępny do pakietów OC lub OC i AC, a także poza pakietem w postaci ubezpieczenia Assistance w Podróży.

AXA Direct ubezpieczenie opon

to szybka pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski, 24h/dobę. Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, AXA odholuje samochód do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.

Niewysoka składka – już od 20zł rocznie – zabezpiecza przed znacznie wyższym kosztem naprawy uszkodzonej opony. Klient, który skorzysta z ubezpieczenia opon, nie straci swoich zniżek za bezszkodową jazdę.

AXA Direct kalkulator OC

Wyliczenia składki i wykupienia ubezpieczenia w tej firmie można dokonać na stronie www.axadirect.pl. Button „oblicz składkę online” rzuca się w oczy, nie trzeba go szukać. Dobrze widoczna jest też zachęcająca informacja, że kupując online dostajemy15% zniżki.

W pola formularza należy wpisać dane pojazdu, zaznaczyć, czy to pojazd osobowy, czy ciężarowy. podać markę i model pojazdu, rok jego produkcji, spodziewany roczny przebieg, miejsce parkowania nocą i za dnia oraz informacje o liczbie zabezpieczeń w pojeździe.

Jeśli na liście nie ma naszego pojazdu, to zgodnie z komunikatem na stronie należy wybrać jak najbardziej zbliżony model lub zadzwonić na infolinię czy zamówić rozmowę z konsultantem.

Następnie należy podać dane dotyczące kierowcy – jego wiek, datę wydania prawa jazdy, stan cywilny, dzieci a także częstotliwości ich ewentualnego przewożenia samochodem. Na plus jest to, że AXA nie wymaga podania numeru PESEL na etapie kalkulacji.

Po zaznaczeniu wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu opcji „Poznaj cenę”, na ekranie pojawia się wysokość składek OC oraz pakietu OC+AC. Klient otrzymuje 3 propozycje wraz z wysokością składki oraz zakresem ubezpieczenia. Dalej użytkownik kalkulatora ma do wyboru opcje dodatkowe do ubezpieczenia (np. NNW kierowcy), które po zaznaczeniu od razu są dodawane do skalkulowanej wcześniej składki. Na koniec pozostaje podanie danych do polisy, dokonanie płatności i oczekiwanie na otrzymanie polisy na adres mailowy.

AXA zgłoszenie szkody

 • telefonicznie pod nr +48) 22 599 95 22 (Dział Rejestracji i Likwidacji Szkód – godziny pracy Konsultantów: Pn.-Pt. 8:30-18:00, Dział Assistance – dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
 • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela:
  AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  Ul. Chłodna 51,
  00-867 Warszawa.

TU AXA Direct wypowiedzenie umowy OC

Zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, polisę OC można wypowiedzieć w trzech określonych przypadkach:

 • na koniec okresu, na jaki została zawarta – wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia;
 • wypowiedzenie polisy wznowionej automatycznie – o ile wcześniej klient zawarł drugą umowę OC w innym zakładzie ubezpieczeń;
 • po nabyciu pojazdu – takie wypowiedzenie można złożyć w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia.

Odstąpienie od ubezpieczeń dobrowolnych może nastąpić zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń. Odręcznie podpisany dokument odstąpienia należy wysłać w ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy.

Dane kontaktowe AXA Direct

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa

kontakt online