Wypowiedzenie umowy OC. Jak zrezygnować z polisy?

Wypowiedzenie umowy OC. Jak zrezygnować z polisy?

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

1 ocen, średnia: 5,00 z 5

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu w Polsce. Tak stanowi prawo i nie ma od niego wyjątków. Umowę ubezpieczenia OC zawieramy na 12 miesięcy. Jeśli z niej nie zrezygnujemy, przedłuży się automatycznie.

Kiedy i jak można wypowiedzieć umowę OC?

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć tylko w momencie wygaśnięcia starej polisy lub wówczas, gdy kupiliśmy używany samochód.

Aby zmienić ubezpieczyciela, należy złożyć odręcznie podpisane wypowiedzenie umowy na piśmie do TU, z którego usług chcemy zrezygnować. Dokument należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym osobiście za potwierdzeniem odbioru lub przesłać je listem poleconym – tak nakazuje art. 18. ustawy o ubezpieczeniu OC.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość przesłania rezygnacji faksem lub e-mailem. W takim przypadku klient powinien się upewnić (np. telefonicznie), że wiadomość dotarła do towarzystwa ubezpieczeniowego i poprosić o potwierdzenie jej odebrania faksem lub e-mailem.

Treść wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Oto dane, które muszą znaleźć się na wypowiedzeniu umowy OC

 • imię i nazwisko właściciela lub właścicieli
 • adres zamieszkania właściciela lub właścicieli,
 • marka i model auta,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • podstawa prawna,
 • odręczne podpisy wszystkich właścicieli auta.

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Nazwa i adres ubezpieczyciela Miejscowość, data

…………………………………………… …………………………..

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na podstawie art. (tu wstawiamy odpowiedni artykuł, patrz poniżej „Podstawa prawna”) ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm), wypowiadam umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzoną polisą ubezpieczeniową o numerze: (tu wpisz numer polisy).

Dane właściciela (lub właścicieli): imię, nazwisko i adres zamieszkania

Dane samochodu: marka, model i numer rejestracyjny

Wypowiedzenie umowy OC – podstawa prawna

W treści wypowiedzenia umowy OC należy zamieścić informację na temat podstawy składania dokumentu. Wszystkie rezygnacje z umów OC opierają się o zapisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i artykule:

 • jeśli kupiliśmy samochód z polisą po poprzednim właścicielu – art. 31,
 • jeśli kończy się nasza umowa, zawarta rok temu – art. 28,
 • jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia OC zawarte na ten sam okres – art. 28a.

Termin na wysłanie wypowiedzenia umowy OC

TU powinno otrzymać wypowiedzenie umowy co najmniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. W treści Ustawy widnieje zapis o konieczności pisemnego powiadomienia towarzystwa „nie później, niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta” (art. 28. ust 1.).

Należy pamiętać, że posiadanie polisy OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce, zatem jeśli wypowiadamy umowę OC, musimy podpisać nową.

Podsumowanie

 1. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć tylko w ściśle określonych sytuacjach:
 • jeśli kupiliśmy samochód z polisą po poprzednim właścicielu,
 • jeśli kończy się nasza umowa, zawarta rok temu,
 • jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia OC zawarte na ten sam okres.
 1. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej, listem poleconym, w treści podając:
 • imię i nazwisko właściciela lub właścicieli
 • adres zamieszkania właściciela lub właścicieli,
 • markę i model auta,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • podstawę prawną,
 • umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli auta
 1. TU powinno otrzymać wypowiedzenie umowy co najmniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.