Jak sprawdzić ubezpieczenie OC w UFG?

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC w UFG?

Ocena artykułu: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane na temat zawartych polis ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC, zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń i odszkodowań wypłaconych z zawartych polis ubezpieczeniowych.

Ośrodek Informacji UFG rocznie rejestruje około 26 milionów odnowionych i nowo sprzedanych polis oraz ponad 1,5 miliona zdarzeń drogowych. W jego bazie danych w prosty sposób sprawdzisz, czy dany pojazd jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Skąd pochodzą informacje w bazie UFG?

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek przekazywać do UFG informacje dotyczące zarówno zawartych jak i odnowionych polis ubezpieczeniowych oraz wszelkich zdarzeń komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą zakładów ubezpieczeń.

Jakie informacje można pozyskać z UFG?

Baza danych OI UFG umożliwia weryfikację informacji ubezpieczeniowych, w szczególności uprawnień do zniżek przysługujących kierowcom za bezwypadkową jazdę, weryfikację zachowania ciągłości ubezpieczenia obowiązkowego OC, jak i również liczby polis ubezpieczeniowych zawartych w ramach jednego pojazdu, co istotnie wpływa na ustalenie udziału zakładu ubezpieczeń w odszkodowaniu.

Komu przydają się informacje z bazy danych UFG?

Informacje zawarte w bazie Ośrodka Informacji UFG są bardzo przydatne dla poszkodowanych. Jeśli sprawca kolizji, w której zostaliśmy poszkodowani, uciekł lub nie przedstawił nam aktualnego ubezpieczenia OC, możemy sprawdzić jego polisę w bezpłatnym internetowym systemie UFG. Również kiedy kupujemy pojazd i chcemy się upewnić, czy ma ważną polisę OC i czy naprawdę, jak nas zapewnia obecny właściciel, jest bezwypadkowy, warto skorzystać z tej bazy danych.

Jak sprawdzić, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie OC?

Aby sprawdzić, czy interesujący nas pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC, po wejściu na stronę UFG należy podać jego numer rejestracyjny. Otrzymamy odpowiedź online oraz gotowy do wydrukowania dokument PDF z numerem polisy i danymi TU.

Informacje zgromadzone w ogólnopolskiej bazie danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych udostępniane są podmiotom indywidualnym oraz instytucjonalnym. W praktyce oznacza to, że każdy zainteresowany może sprawdzić aktualność ubezpieczenia OC danego pojazdu, jeśli tylko zna jego numer rejestracyjny.

 

Podsumowanie

  1. W bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego sprawdzisz online, czy dany pojazd jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
  2. Do uzyskania informacji na temat ubezpieczenia OC potrzebny jest numer rejestracyjny pojazdu.

Kupiłem używany samochód – czy muszę go ubezpieczyć?
Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi mieć ubezpieczenie OC. Z OC sprawcy wypadku pokrywane są wszystkie koszty zdarzenia. Ubezpieczenie AC pozwoli wyremontować...
Co to jest szkoda całkowita w OC i AC – to warto wiedzieć
Zagadnienie szkody całkowitej budzi kontrowersje, wynikające choćby z tego, że pojęcie szkody całkowitej nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie. Według Komisji Nadzoru Finansowego oraz...